Nội Thất Phòng Khách

 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G1

  Sofa-G1

  MÃ SP: 01
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm

   

  20,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G2

  Sofa-G2

  MÃ SP: 02
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm

   

  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G3

  Sofa-G3

  MÃ SP: 03
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G4

  Sofa-G4

  MÃ SP: 04
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G5

  Sofa-G5

  MÃ SP: 05
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-G6

  Sofa-G6

  MÃ SP: 06
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: 1280*900*1300CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD1

  Sofa-GD1

  MÃ SP: 130.1
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  70,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD2

  Sofa-GD2

  MÃ SP: 02
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD3

  Sofa-GD3

  MÃ SP: 03
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  30,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD4

  Sofa-GD4

  MÃ SP: 04
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  70,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD5

  Sofa-GD5

  MÃ SP: 05
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  70,000,000
 • You've just added this product to the cart:

  Sofa-GD6

  Sofa-GD6

  MÃ SP: 06
  XUẤT XỨ: I-TA-LI-A
  NHẬP KHẨU VÀ LẮP RÁP:

  Công ty TNHH đầu tư và phát triển Daiko

  CHẤT LIỆU: Gỗ sồi, Da bò Ý
  KÍCH THƯỚC: Ghế 1: 2330*900*1330CM
  BẢO HÀNH:  2 năm
  70,000,000